Over ons privacy policy
Hijama & Cupping Clinic geeft veel om uw privacy en neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze diensten. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de informatie en verstrekken dit nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

De persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u persoonlijk verstrekt.
- Medische gegevens via het systeem MijnDiad

Algemeen doel van de verwerking:
Hijama & Cupping Clinic gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons wettelijke verplichting.


De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen en/ of e-mailen indien dit nodig is om een afspraak te maken betreft een boeking
- Informeren betreft wijzingen van onze diensten en producten
- Om producten en diensten bij u te leveren

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten, inzagerecht, rectificatierecht, beperking van de verwerking:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hijama & Cupping Clinic. U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid dat houdt in dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hijamacuppingclinic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer afgeschermd. Dit ter bescherming van uw privacy. Hijama & Cupping Clinic reageert zo snel mogelijk, binnen een termijn van 30 dagen, op uw verzoek. Hijama & Cupping Clinic wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Hijama & Cupping Clinic gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, laptop, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeusinstellingen. De website wordt op deze manier geoptimaliseerd. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen in het privacy policy:
Hijama & Cupping Clinic behoud te allen tijde het recht het privacy policy te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy policy gevolgen heeft voor de wijze waarop Hijama & Cupping Clinic reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactpersoon voor privacy policy zaken:
Hijama & Cupping Clinic
info@hijamacuppingclinic.n